Blackjack (21)

Introduktion

Blackjack er et populært amerikansk kortspil, der spilles over hele verden. Det er et spil hvor det gælder om at samle kort med en samlet værdi så tæt på 21 som muligt. For at vinde skal man have en højere værdi end bankens hånd, men samtidigt må man ikke få mere end 21.

På casinoerne i Nevada kaldes spillet for det meste "21" hvis ikke “Blackjack”. Kombinationen af et es sammen med et billedkort kaldes for en "Naturlig hånd".

Det er en smule forvirrende at navnet Blackjack i Storbritannien bruges om et helt andet spil, der mere minder om "Crazy Eights".

Den nedenstående beskrivelse forklarer de grundlæggende regler for Blackjack (21), sammen med de regler der for det meste anvendes på casinoerne. Man skal dog huske på at reglerne kan variere fra casino til casino og at det derfor kan være en god ide at undersøge om der er lokale variationer før man spiller.

Pagat vil gerne takke Markus Jalmerot, redaktør på NyeCasino.dk, for oversættelse af denne side til dansk.

Udstyr

Blackjack spilles med et international godkendt 52 kortspil uden jokere. Casinoerne bruger normalt flere kortspil blandet sammen i det der kaldes en "sko". Dette gøres for at spillet skal gå lidt hurtigere (man behøver ikke blande så ofte) og for at gøre det sværere at tælle kortene. (Hvis man ved hvor mange kort der er gået og hvor mange der er tilovers, kaldes det at tælle kort. Dette bruges af nogle spillere for at opnå en fordel over for casinoet.)

Antallet af kortspil varierer fra casino til casino, men generelt anvendes alt fra to til otte sæt i skoen.

Det varierer også ofte hvor meget kortene blandes og naturligvis afhænger det af hvor mange kortspil der anvendes. Mange steder blandes kortene ofte for at mindske værdien og muligheden for at tælle kort.

På et rigtigt casino spilles Blackjack ved et særligt udformet bord. Der er plads til giveren der er ansat af casinoet og derudover til otte spillere der alle spiller mod giveren. Hver spiller har et område foran sig hvor kortene lægges og hvor man gør sine indsatser.

Hvor meget der må satses, bør være tydeligt angivet på et skilt på Blackjack bordet. Normalt skrives vigtige regler også på bordet såsom "Blackjack giver 3 til 2 gevinst" og "giveren skal tage et kort hvis han har 16 og han skal stå på 17".

For at spille Blackjack skal du have jetoner (spillemærker) som du for det meste køber direkte fra giveren. Når der er en naturlig pause i spillet, som for eksempel når der blandes, kan du give dine penge til giveren der derefter giver dig jetoner for samme værdi.

Standard værdien for jetoner er:

  • Hvide jetoner = 10 Dkk
  • Røde jetoner = 50 Dkk
  • Grønne jetoner = 250 Dkk
  • Sorte jetoner = 1000 Dkk

Spil Blackjack derhjemme

Hvis I spiller Blackjack derhjemme skal i skiftes til at være giveren for at få det mest retfærdige spil. (Hvis ikke værten har udtrykt specifikt ønske om at være giveren igennem hele spillet og alle spillerne har indvilliget).

Man kan skiftes til at være giveren efter hvert spil, efter fem spil eller hvad end alle kan blive enige om. Hvis man kun spiller med et kortspil, er det en god ide at blande efter hver hånd. Selvfølgelig behøver man ikke et fint Blackjack bord, men man behøver mindst et kortspil og noget at satse med – hvad enten det er penge, jetoner eller bare tændstikker.

Sats og vind

Alle spillerne ved et Blackjack bord har en cirkel eller en firkant foran sig hvor man lægger indsatserne. Der er altid en mindste eller en højeste indsats for hvert bord. Normalt er den højeste indsats ti eller tyve gange større end mindste indsatsen. Det betyder at ved et bord hvor mindste indsatsen er 50 kr er den højeste tilladte indsats 500 kr eller 1000 kr. Hver enkelt person bestemmer selv hvor meget hun eller han vil satse inden der gives kort.
Hver hånd resulterer i en af følgende hændelser:

  • Bust - spillerens indsats tages af giveren
  • Win - spilleren vinder så meget som han eller hun har satset. Hvis man satser 100 kr, så vinder man 100 kr fra giveren. Og man får selvfølgelig lov til at beholde den oprindelig indsats.
  • Blackjack (naturlig/natural) - spilleren vinder halvanden gange indsatsen. Det vil sige, at satser du 100 kr så får du 150 kr af giveren.
  • Push - betyder at hånden er uafgjort altså at værdien af spillerens og giverens hånd er lige. Her får spilleren lov til at beholde sin indsats.

Spillets formål

Selv om mange spillere kan deltage i et spil Blackjack, så er det i grunden et spil mellem to personer. I Blackjack spiller man ikke mod hinanden og man samarbejder ikke. Den eneste modstander er giveren.

Målet med spillet er at samle flere point end giveren, samtidig med at man ikke kommer over 21. Man beregner værdien på kortene ved at lægge deres værdi sammen. Kortene fra 2 til 10 har deres nominelle værdi, mens knægt, dame og konge er 10 point værd og es er et eller elleve (alt efter spillerens eget valg).

Kortgivning og "Blackjack"

I begyndelsen af et spil Blackjack får både spilleren og giveren to kort. Normalt gives spilleren åbne kort imens giveren får et åbent og et lukket kort.

Den bedste hånd man kan få ved kortgivningen er et es og et ti-points kort. Dette kaldes "Blackjack" eller en naturlig 21 og spilleren vinder hvis da ikke lige giveren også har en Blackjack. Hvis både spilleren og giveren har Blackjack så er resultatet en push. Hvis giveren har Blackjack så taber all de spillere, der ikke har det.

Spillernes rolle

Efter kortene er givet fortsætter men ved at hver spiller skal handle. Man begynder med spilleren til venstre for giveren og fortsætter så med uret rundt. Først skal spilleren angive om han eller hun vil benytte sig af særlige regler (forklaret nedenfor). Man kan kun benytte sig af de særlige regler én gang, nemlig når det er din tur til at spille efter kortgivningen.

Herefter kan spilleren beholde sin hånd som den er (Stå/Hold), trække yderligere et kort fra bunken (Hit), et ad gangen, indtil spilleren synes at hånden er stærk nok til at slå giverens hånd og vælger at Stå/Hold. Der kan også ske det at spilleren får mere end 21 point og dermed taber (Bust). De fleste steder kan spillerne få/ tage så mange kort som de vil, så længe de ikke kommer over 21 (går bust), men nogle har begrænsninger for dette.

Giverens rolle

Når alle spillerne har afsluttet deres handlinger, det vil sige enten besluttet at stå eller er gået over (Bust), så vender giveren sit lukkede kort.

Hvis giveren har en naturlig 21(Blackjack), så tager han ikke flere kort. Alle spillerne taber deres indsats, hvis de da ikke lige har Blackjack selv. Har spilleren selv Blackjack er det en Push og de får deres indsats tilbage.

Hvis ikke giveren har en naturlig, så tager han flere kort afhængig af håndens værdi. I modsætning til spillerne så er giverens næste træk bestemt af reglerne. Er værdien mindre end 17 skal han tage et kort mere, ellers skal han stå/holde.  

Hvorvidt giveren skal tage endnu et kort hvis han har en ”blød” 17 (en hånd hvis værdi giver 17 med et es regnet som 11) varierer fra casino til casino. Selv på det samme casino kan der være forskellige regler fra bord til bord.

Showdown

Hvis giveren går Bust, så vinder alle de resterende spillere der er tilbage. Ellers vinder de spillere der har en højere total værdi end giveren (uden at være Bust), mens spillere med en lavere totalværdi taber. Har man den samme totalværdi som giveren er det en ”push” og spillerne får deres indsats tilbage da de hverken vinder eller taber.

Spillere med Blackjack vinder deres indsats plus en bonus der normalt er lig med halvdelen af den oprindelige indsats. En Blackjack slår alle andre hænder, selv om de har en totalværdi på 21, men med flere kort. Som beskrevet ovenfor så får spillerne med Blackjack en push over for giveren Blackjack, mens de andre spillere taber.

Særlige regler i Blackjack

Ovenfor er de grundlæggende regler for Blackjack. Herudover findes der mange særlige regler eller særregler, der gør det muligt at lægge mere komplicerede strategier.

Disse særlige regler kan kun benyttes lige efter kortgivningen, inden spilleren tager flere kort. Man kan for eksempel ikke tage et tredje kort og så bestemme sig for at ville ”doble op”. Her forklares nogle af de mest benyttede særlige regler:

Forsikring

Hvis giverens åbne kort er et es, så kan hver enkelt af spillerne satse på om giveren har Blackjack eller ikke. Dette gøres for nogle af de andre spille handlinger. Forsikringen koster halvdelen af den oprindelige indsats og benyttes for at neutralisere det forventede tab. En vindende forsikring giver en udbetaling på 2:1 og eftersom du mister din oprindelige indsats så kommer det til at gå lige op. Mange strategi guider plejer at fraråde at bede om forsikring.

Fold

Hvis du har en dårlig hånd i forhold til giverens (bedømt ud fra det åbne kort du kan se), kan du vælge at give op og lægge dine kort (Fold). I dette tilfælde beholder casinoet halvdelen af din indsats og du får halvdelen tilbage. Du skal have en rigtigt dårlig hånd for at det kan betale sig at ”folde”, for eksempel du har 16 på hånden og giverens åbne kort er en 10’er.

På nogle casinoer må du ikke ”folde” hvis giveren har Blackjack (hvilket han annoncerer lige efter kortgivningen). Har han Blackjack så må ingen ”folde”, hvis man da ikke lige selv får Blackjack og ender i en Push. Denne særregel kaldes for overgivelse eller surrender.  

Split

Hvis du får to startkort med samme værdi har du mulighed for at dele hånden i to. Du lægger derpå en ny indsats med samme beløb som den første og spiller videre med to hænder.

(Bemærk at det er tilladt at splitte to 10-points kort også selvom de ikke er ens – for eksempel en knægt og en konge)

Når du har bestemt dig for at splitte din hånd, så gives du med det samme et ny kort til hver af de to hænder. Hvis du på ny får et par, tillader visse casinoer at du splitter igen mens andre ikke gør. Når du er færdig med at splitte dine kort, bliver hver hånd spillet separat. Du tager altså først kort til din ene hånd indtil du står eller går bust og så til den næste hånd. Hvis du splitter to es’er så får du to nye kort, men får ikke lov at trække flere kort (hvis du da ikke lige får endnu et es og splitter igen). Hænder der kommer af splittede es’er forbliver to-kortshænder.

Hvis det andet kort er et 10-points kort får du ingen Blackjack bonus for denne hånd. Du vinder dog imod en almindelig 21 bestående af mere end to kort. Hvis giveren også har Blackjack er resultatet en push som sædvanligt.

Mange steder spiller med den samme regel (ingen Blackjack bonus) hvis der gives et es som det andet kort efter en 10-pointkort split.

Double up

Hvis du er helt sikker på at din hånd kan slå giverens så kan du fordoble din oprindelige indsats. Indimellem er det muligt at doble for et valgfrit beløb op til den oprindelige indsats. På de fleste casinoer kan doble på enhver hånd, mens de andre steder kræver at din åbningshånd har en mindsteværdi på 11, 10 eller 9. Når du har valgt at doble, så får du kun et enkelt kort mere fra giveren.

This page is maintained by John McLeod, john@pagat.com   © John McLeod, 2015. Last updated: 27th June 2016

HomeA-ZSitemapPolicy
Vælg sprog: dansk deutsch english español italiano suomi svenska