Illusztrált tarokk: 5. példajátszma

Összeállította: Révész Gábor

Pagáttal fogadott invit, bemondott XXI-fogás

Licit

  A B C D
  Három Passz Kettő Szóló1
  Tartom
  1 invit a XVIII-asra (szabályváltozat)

Elosztás lapcsere után

Skart

A: I, III, VII, IX, XIV, XVII, XIX, XX, treffK -
B: II, V, XII, treffB, L, káróÁ, B, L kőrK káróD, pikkB
C: IIII, VI, X, XVI, XXI, káróK, kőrÁ, B, pikkK treffD, kőrL
D: VIII, XI, XIII, XV, XVIII, skíz, pikk10, L, D treff10, kőrD

Bemondások

  A: Nyolc tarokk, hívom a XVIII-ast, pagátultimó, négykirály, passz
  B, C: Passz
  D: Trull, XXI-fogás, passz
  A: Treffkirály-uhu, duplajáték, passz
  B, C: Passz
  D: Volát, passz
  A, B, C: Passz

Lejátszás

  Ütés A B C D A B C
  1. XIX V VI XV
  2. XX II X XIII
  3. XVII XII IIII XI
  4. XIV káróL XVI XVIII
  5. skíz III káróÁ XXI
  6. VIII IX káró B kőrÁ
  7. VII treffB kőrB pikkD
  8. treffK treffL káróK pikkL
  9. I kőrK pikkK pikk10

Magyarázat

 1. Általános jótanács, hogy a pagát, amennyiben XX-asa van, ne licitáljon elsőként. Várjon, valószínűleg úgyis meghívják. Ez alól a szabály alól azonban kivételt képez a nagyon erős lap!
 2. Az elfogadott invit - a társaságban játszott szabályváltozat értelmében - kötelező trull- vagy pagátulti-mondással jár. Úgy tűnik tehát, hogy A biztatás nélkül vállalta a pagátultimót az invit fogadásával. Ez azonban csak látszat: az invitadás alapján feltételezhető volt, hogy D-nél erős lap (és legalább hat tarokk) van, s ha ehhez hozzávesszük azt, hogy A-nak indulása is volt, ez mindenképpen elegendő az ulti bemondásához.
 3. A-nak már az invit fogadásakor megfordult a fejében a XXI-fogás lehetősége, s a négykirály bemondással is erre biztatott. (Duplajátékot további biztatásképpen nem mondhatott, hiszen ha C a skízes, drága bukás lett volna belőle.)
 4. A XXI-fogás bemondása illetve a treff király bejelzése után A és D ügyes munkamegosztással "kibeszélte" a duplajátékot és a volátot is.
 5. A legtöbb játékos valamiféle csodában reménykedik még akkor is, amikor a XXI-es sorsa már megpecsételődött. Ha C a 3. ütésben, amikor már biztosan láthatta, hogy el lesz fogva, kijátssza a XXI-est, jócskán megnehezíthette volna a volát teljesítését. A lapok jelenlegi szétosztása mellett D ez esetben már csak akkor mentheti meg a volátot, ha negyedikre színt hív, visszaadva ezzel az ütést A-nak, majd pedig elfogja a XVI-ost. Mivel azonban D ezen a ponton nem tudhatja, hogy az ellenfél fennmaradó két tarokkja miként van szétosztva, sőt abban is reménykedhet, hogy a XVI-os a partnerénél lesz, valószínűbb, hogy negyedikre lehívja XVIII-asát, minekutána is a volát elbukik.

Elszámolás

Ütések értéke: volát!

   Trull: 2 pont
   Négykirály: 2 pont
   Szóló duplajáték: 16 pont
   Szóló volát: 24 pont
   XXI-fogás: 42 pont
   Pagátultimó: 10 pont
   Királyuhu: 20 pont
   Összesen: 116 pont

Megjegyzés

Egyes partikban a három-kettő-szóló licitmenetet XIX-esre adott invitnek szokás tekinteni.

Ugyancsak eltérnek a konvenciók az invittel járó kötelező bemondásokkal kapcsolatban. Egyes helyeken megengedik, hogy - az engedett játékhoz ("három - kettő - passz" licitmenet) hasonlóan - a felvevő, miután pagáttal fogadta az invitet, ne mondjon semmit kötelezően. Ez azonban nem helyeselhető, hiszen a két helyzet alapjában különbözik: a játék elengedését nem lehet visszautasítani (az engedést követően a kettőt mondó mindenképpen felvevő lesz, és köteles meghívni a hárommal licitálót) - az invitet azonban nem kötelező fogadni. Révész Gábor nézete szerint az invit annyira szép és érdekes játékalakzat, hogy a pagátosnak semmiképpen sem szabad megengedni, hogy következmények nélkül szétverje.

Ezt a lapot John McLeod (john@pagat.com) gondozza.   © John McLeod, 1998. Last updated: 16th October 1998

HomeA-ZSitemapPolicy
Válassz nyelvet!: english magyar