Illusztrált tarokk: 11. példajátszma

Összeállította: Révész Gábor

A pagát nyeri a licitet - kontrázott bemondások

Licit

  ABCD
  PasszHáromKettőEgy
  TartomPasszPassz

  Elosztás lapcsere után

  Skart

  A: VII, VIII, XII, XIV, treff10, B, L kőrB, KtreffD
  B: I, IIII, VI, X, XI, XIII, XV, XVII, pikkKIII (felvevő)
  C: V, XVI, skíz, kőrÁ, L, D, pikk10, L, DkáróÁ, D
  D: II, IX, XVIII, XIX, XX, XXI, treffK, káróL, KkáróB, pikkB

Bemondások

  B: Nyolc tarokk, hívom a XX-ast, passz
  C: Passz
  D: Trull, négykirály, duplajáték, passz
  A: Passz
  B: Pagátuhu, passz
  C: Kontra trull, passz
  D: Passz
  A: Kontra négykirály és duplajáték, passz
  B, C, D: Passz

Lejátszás

  ÜtésABCDABC
  1.treffLXVIIskíztreffK
  2.pikkDXVIIIVIIpikkK
  3.XIXVIIIIIIIV
  4.XXXIIVIXVI
  5.XXIXIVXpikk10
  6.IXtreff10XVpikkL
  7.XIIIkőrÁIItreffB
  8.IkőrLkáróLkőrB
  9.XIkőrDkáróKkőrK

Magyarázat

 1. Ezt a játékot elsősorban azok fogják tanulságosnak találni, akik a Paskievics tarokk elsajátítása után ismerkednek az illusztrált változattal. Az új figurák bevezetése ugyanis átrendezi a prioritásokat a licitálás és a bemondások során.
 2. Míg a Paskievics tarokkban mindhárom honőr bátran vállalkozhat a játékra, az illusztrált játékban - a trullra épülő magas pontértékű figurák megjelenésével - a pagát szerepe valamelyest megváltozik. A nagyon gyenge pagátnak elemi érdeke, hogy a skíz és a XXI-es összekerülését minden áron megakadályozza: egy kontrával bukott szóló parti még mindig kisebb veszteség, mint egy centrum. Ez a játszma viszont azt mutatja, hogy az erős lappal licitáló pagát is beleszaladhat egy-egy nagy pofonba.
 3. Licitáláskor B, mint kilenc tarokkos pagát, úgy érezte, elég erős a játék vállalásához, jó esélye van az ultira, C gyenge skízével több lapot akart, D viszonylag erős lapjával és XX-asával reménykedett, hogy az egyet a másik nagyhonőr fogja megtartani. A lapcseréből B meggyöngülve került ki.
 4. Az illusztrált játékban a meghívott nagyhonőrnek még akkor is célszerű trullt mondania, ha hárman licitáltak. A kontrával bukott trull kisebb bosszúság, mint az elmulasztott centrum, kismadár stb. D ezúttal még ennél is súlyosabb dilemma elé került: ha B skízes, biztos a centrum és a volát, de bemondva csak akkor lesz, ha XIX-esét és XVIII-asát is jelzi, míg ha B pagátos, az ulti (vagy uhu) ugyan megvan, a négykirály azonban mindenképpen, a duplajáték pedig valószínűleg bukik, ha A-nak van királya és
   a) C hosszabb tarokkban mint A (kilóg egy 12 pontos ütés, a négykirály kontrázható is);
   b) A királyával indul, és ebből a színből C-nek nincs (kilóg egy legalább 12 pontos ütés).
 5. A konvenció szerint a négykirály bemondásához legalább öt, a duplajátékéhoz legalább hat tarokk kell. B ebből tudta, hogy kettejüknek - a skartba fektetett lappal együtt - összesen legalább 15 tarokkjuk van. Ilyen körülmények között az ultira ill. uhura a legnagyobb veszélyt éppen a partner jelenti, akinek - idesorolva B pikkjét - akár három színes lapját (az indulásnál, a skíz ütését követően, valamint amikor B az említett pikket hozza) is kihívhatják. Ebben az esetben viszont az uhu már nem kockázatosabb mint az ulti, hiszen nyolcadikra akár D is hívhat színt (ha még van neki).
 6. A trull kontrázása A számára azt jelentette, hogy C skízes: ha XXI-es, talán inkább hallgat.
 7. A 4. pontban felsoroltakhoz képest A talált még egy harmadik esetet is, aminek alapján megkontrázta a duplajátékot: ő maga négy treffet látott. Ha a treff király nem C-nél van, az első ütés 14 pontos lesz, s ez szinte biztosan elég a dupla megbuktatásához.

Elszámolás

Ütések értéke: 67 pont

   Bukott trull kontával: -4 pont
   Bukott négykirály kontrával: -4 pont
   Bukott egyes duplajáték kontával: -24 pont
   Pagátuhu: 20 pont
   Összesen: -12 pont

Megjegyzés

D esetleg megfontolhatta volna, hogy négykirály és duplajáték helyett egyből centrumot mond. Ennek az a hátránya, hogy - amazokkal ellentétben - a centrumot képtelenség megjátszani skíz nélkül, így a kontra is biztos.

Ezt a lapot John McLeod (john@pagat.com) gondozza.   © John McLeod, 1998. Last updated: 16th October 1998

HomeA-ZSitemapPolicy
Válassz nyelvet!: english magyar