Krypkasino

Introduktion

Krypkasino är en misärvariant till kasino. En misärvariant är helt enkelt ett spel med motsatt mål gentemot huvudvarianten. I kasino gäller det att ta så många poäng som möjligt. Således är målet i krypkasino att ta så få poäng som möjligt. Ordet krypa, som i att krypa undan poäng, är sedermera upphov till namnet krypkasino.

Krypkasino är ett vanligt spel i Sverige, men desto ovanligare utomlands. Anledningen torde vara att krypkasino är en misärvariant till den svenska varianten av kasino, och inte de mer komplexa varianterna som spelas ute i Europa och i USA.

Tack till Martin Sörensson från sidan Bästa Casino Bonus för hans bidrag med reglerna för krypkasino.

Spelare och kort

Krypkasino kan spelas med två till sex spelare. Man kan antingen spela var och en för sig själv, eller i lag om två och två eller tre och tre. De båda lagen sitter då mitt emot varandra.

I krypkasino används två kortlekar med 52 kort till skillnad från vanlig kasino där man bara använder en kortlek. Det är en god idé att ha två likadana kortlekar med samma mönster på baksidan. Det är dock inget måste. De numrerade korten har sitt vanliga nummervärde. Knektar, damer, och kungar är värda 11, 12 respektive 13. Ess är värt 1 på bordet och 14 på hand. När ett ess spelas från en spelares hand och läggs på bordet blir kortet alltså värt 1 så fort det tillhör bordet.

I krypkasino gäller det att ta så få poäng som möjligt. Detta gör man genom att krypa undan poängkort och försöka skapa situationer där andra måste ta poängkort. Man får poäng för:

  • Ruter 10 som kallas för storan (3 poäng)
  • Spader 2 som kallas för lillan (2 poäng)
  • Spader ess och övriga spaderkort (1 poäng)

Spader ess ger 2 poäng i och med att det både är ett ess och i spader.

Övriga kort har inget poängvärde och totalpoängen efter avslutat spel är alltid 42. Eftersom målet med spelet är att ta så få poäng som möjligt ska man undvika ess, spader och i synnerhet ruter 10.

Man får även extra straffpoäng när man tvingas ta in alla kort från bordet. Det kallas för tabbe och ger 5 poäng. Den som agerade före den som tvingades ta in alla kort från bordet får -5 i poängavdrag. Poängfördelningen för tabbarna balanseras därmed och summan av alla poäng efter avslutat spel är alltjämt alltid 42. 

Given

Börja med att utse vem som ska börja blanda och dela ut korten. Det här kan göras på många sätt men det enklaste är att alla deltagare drar ett kort från korthögen och den som får det högsta kortet blir den som börjar dela ut.

Precis som i andra spel i kasinosläktet delar man ut korten i omgångar. I krypkasino delar man dessutom ut korten lite olika beroende på deltagarantalet vilket beskrivs nedan.

Två spelare
Tre kort delas till varje spelare och två kort delas på bordet. Repetera detta en gång till så att båda spelare har sex kort på hand och att fyra kort ligger på bordet.
Tre spelare
Tre kort delas till varje spelare och tre kort delas på bordet. Ytterligare två kort delas till spelarna och ytterligare två kort till delas till bordet. Alla spelare ska ha fem kort vardera och fem kort ska ligga på bordet.
Fyra spelare
Tre kort delas till varje spelare och två kort delas på bordet. Ytterligare två kort delas till spelarna och ytterligare två kort delas på bordet. Alla spelare ska ha fem kort vardera och fyra kort ska ligga på bordet.
Fem spelare
Två kort delas till varje spelare och två kort delas på bordet. Repetera detta en gång till så att alla spelare har fyra kort på hand och att fyra kort ligger på bordet.
Sex spelare
Tre kort delas till varje spelare och två kort delas på bordet. Ytterligare två kort delas till spelarna. Alla spelare ska ha fem kort vardera och två kort ska ligga på bordet.

När alla spelare spelat ut sina kort börjar man en ny omgång. Alla spelare, oavsett antalet deltagare, får därefter fyra nya kort i varje nästkommande omgång. Dessa kort delas ut två och två till spelarna. Man lägger inte upp några nya kort på bordet. Man påbörjar nya spelomgångar på samma vis tills alla korten är utdelade. Antalet spelomgångar är avhängigt antalet deltagare. Given beroende på antal spelare är sammanfattad i nedanstående tabell.

Antal
spelare
Varje spelare
får i given

På bordet
i given
Varje spelare
får i fortsättningen
Antal
spelomgångar
2 6 4 4 12
3 5 5 4 8
4 5 4 4 6
5 4 4 4 5
6 5 2 4 4

Spelet

Innan första man inleder spelomgången ska alla klädda kort som eventuellt delats ut på bordet tas bort. Alla knektar, damer och kungar ska alltså tas från bordet och läggas åt sidan. I fall något eller några av dessa kort är i spader ska dessa läggas i en särskild hög. Spaderkorten är nämligen poängkort och kommer att tillfalla den spelare som tar in sist från bordet i den allra sista omgången.

När den som blivit utsedd som giv delat ut korten och alla eventuella klädda kort är bortplockade från bordet är det dags att starta första spelomgången. Den som sitter till vänster om den som delat ut korten inleder. Turordningen fortsätter sedan medsols.

Under sin tur måste varje spelare spela ett kort från sin hand. Precis som i vanlig kasino centreras krypkasino till att antingen ta in eller lägga ut. Terminologin är dock lite annorlunda i krypkasino. Om man lägger ut, dvs. man gör sig av med ett kort, så säger man att man kryper eller att man smyger.

Om värdet på det kort som spelas matchar det numeriska värdet av ett eller flera kort på bordet måste man ta in dessa kort. Man tar då dessa kort och placerar tillsammans med kortet man spelade i en hög framför sig med baksidan uppåt. Om värdet på det kort man spelar inte matchar det numeriska värdet av något kort, eller det numeriska värdet av en kombination av flera kort på bordet, så finns det inget att ta in och därmed kryper man. När man kryper lägger man ut det spelade kortet på bordet med framsidan uppåt. Det spelade kortet tillhör nu bordet. Oavsett vad man använder sitt kort till går turen över till nästa spelare när man gjort sitt drag.

Såvida du inte har ett kort som kan rensa hela bordet på kort (se tabbe nedan) kan du spela valfritt kort på hand. Det kan vara klokt att krypa eftersom man då garanterat undviker att ta in poängkort, men ibland kan det vara bättre att ta in kort. Särskilt om det är inte är poängkort man tar in.  

Om det spelade kortet matchar ett annat kort på bordet eller en kombination av flera kort på bordet måste man ta in kortet eller korten ifråga. Man måste alltid ta in allt går att ta med det spelade kortet.

Exempel A. Det ligger 8, 9 och J på bordet. I din hand har du 8 och 6. Du kan krypa med 6 och lämna 6, 8, 9, och J på bordet. Om du spelar 8 istället måste du ta 8: an från bordet. Du lägger då båda åttorna med framsidan nedåt i din hög av tagna kort och lämnar 9 och J kvar på bordet.

Exempel B. Det ligger A, 2, 6, 7, 8, 9 och J på bordet. Återigen har du 8 och 6 på hand. Om du spelar 6 måste du ta 6: an på bordet. Om du spelar 8 måste du ta fem kort på bordet: A, 2, 6, 7 och 8 eftersom A+7=8, 2+6=8 och 8=8. Dessa kort samt den spelade åttan läggs i hög av tagna kort och du lämnar 9 och J kvar på bordet.

Notera att man kan stå inför flera valmöjligheter när man tar in. I sådant fall gör man draget som man anser vara det bästa spelet. Man får dock inte lämna kvar några kort som kunde ha tagits in utöver de kort eller kombinationer av kort som man valde att ta.

Exempel C. Det ligger 2, 3, 4, 5, 8 och 10 på bordet. Du spelar ett ess. Ett ess i en spelares hand är värt 14 och det finns i det här exemplet flera kortkombinationer vars summa blir 14 som 10+4 eller 8+4+2 eller 5+4+3+2. Men eftersom samtliga av dessa kombinationer inkluderar fyran tar du bara in en utav kombinationerna. Om du exempelvis väljer att ta 10 och 4 lämnar du 2, 3, 5 och 8 på bordet eftersom det inte finns någon möjlighet att ta in ytterligare kombinationer. Vilken kombination du väljer att ta beror på vilka eventuella poängkort som ligger på bordet.

I och med att ett ess är värt 14 på hand och 1 på bordet kan ett ess aldrig ta ett ensamt ess från bordet.

Exempel D. Det ligger A, 4, 6 och Q på bordet. Du har A, 7 och J. Du kan spela 7 och ta 6+A, eller spela J och ta 6+4+A. Men det vore bäst att krypa med A som inte tar in någonting eftersom ingen kombination av kort kan nå värdet av 14. Om du spelar A lämnar du dessutom A, A, 4, 6 och Q till nästa spelare vilket gör att nästa spelare kan tvingas ta en så kallad tabbe, i fall denne sitter med en dam på hand.

Tabbe

En tabbe är när man tar ett eller flera kort från bordet som lämnar bordet tomt på kort. I fall en spelare har ett kort med vilket han kan ta in allt från bordet är han tvingad att spela det här kortet och rensa bordet. Detta kallas för tvångstabbe.

I vanlig kasino är det bra att ta tabbar eftersom det innebär poäng. Men i krypkasino där man ska undvika att ta poäng vill man naturligtvis inte ta några tabbar. Men man vill gärna se till att nästa spelare tvingas att ta en tabbe. Om en spelare tvingas till en tabbe är det alltid en direkt följd av vad spelaren som agerade precis före gjorde under sin tur. Därför kallas det att man dukar för en tabbe. Att duka för en tabbe ger 5 poängs avdrag och är en central del av spelet. Det räcker inte med att möjliggöra för en tabbe, utan man får bara göra poängavdrag om någon faktiskt tvingas göra tabben som man dukade för.

Om en tabbe är möjlig att göra ska spelaren som möjliggör för den annonsera detta. Det gör man genom att exempelvis lämna 5 och 4 på bordet och säga ”tabbe på nio”. Om spelaren näst på tur skulle sitta med en nia är denne dock tvungen att göra tvångstabben även om föregående spelare missade att annonsera möjligheten för den.

Exempel E. Det ligger A och 8 på bordet. Spelaren på tur spelar 5 och säger ”tabbe på ess”. Eftersom A är värt 1 på bordet blir summan av korten på bordet nämligen 14 och nästa spelare tvingas göra tabben i fall denne skulle ha ett ess på hand.

Exempel F. Det ligger 2, 6 och 5 på bordet vilket gör att det ligger för tabbe på kung. Nästa spelare har ingen kung, men en trea. Spelaren kryper med trean och säger ”tabbe på åtta”. Nästa man på tur måste ta samtliga kort (6+2 och 5+3) i fall denne skulle sitta med en åtta på hand.

Exempel G. Man kan ofta duka för en tabbe genom att ta in kort. Det ligger 3, 5 och 9 på bordet. Om du har en möjlighet att ta in något av dessa kort kommer du att duka för en tabbe. En trea dukar för tabbe på ess (9+5), en femma dukar för en tabbe på dam (9+3), en åtta dukar du för en tabbe på nio, en nia dukar för en tabbe på åtta, en dam dukar för en tabbe på fem och ett ess dukar för en tabbe på tre. Man väljer kort att spela utifrån vilka kort man har på hand och vad nästa spelare troligen har.

Exempel H. Ibland kan man duka för en tabbe för två olika kort. Det ligger J, 6, 4 och 2 på bordet. Om du spelar en knekt och tar knekten på bordet kan du annonsera ”tabbe på sex eller dam”. Nästa spelare måste ta tabben i fall denne skulle sitta med en sexa eller en dam.

I sällsynta fall kan den som delar ut vid en inledande spelomgång duka för en tabbe i samband med given och eventuellt få tillskriva sig poängavdrag. I det här scenariot annonserar given tabben och får poängavdrag för dukad tabbe i fall nästa spelare tvingas rensa bordet.

Det är också fullt möjligt att given delar ut enbart klädda kort på bordet. I det scenariot skulle bordet lämnas tomt på kort eftersom man tar bort alla klädda kort från bordet inför varje omgång. Detta räknas dock inte som en tabbe för given. Nästa spelare på tur kan nu bara lägga ut ett kort på bordet eftersom det inte finns några kort att ta in. Följaktligen dukar då den här spelaren för en tabbe för nästa spelare.

Dubbeltabbe

Eftersom man spelar med två kortlekar i krypkasino finns det två stycken av varje kort. I fall man tvingas att ta ett kort från bordet med samma typ av kort som man spelar (samma siffervärde och färg) kallas detta för en dubbeltabbe. För att markera dubbeltabben läggs båda korten, det man tog och det man spelade, uppvända framför spelaren. En dubbeltabbe räknas dubbelt upp och innebär alltså 10 poäng istället för en vanlig tabbe som innebär 5 poäng. Spelaren som dukade för dubbeltabben får 10 poängs avdrag eftersom det räknas som två tabbar, såväl tagna som dukade för.

Observera att du bara kan göra en dubbeltabbe i fall det ligger ett ensamt kort på bordet, och att man inte kan göra en dubbeltabbe med ess eftersom ess har olika värde i hand och på bordet.

Exempel I. Det ligger hjärter 3 och spader 5 på bordet som möjliggör tabbe på åtta. Nästa spelare har en trea på hand, men ingen åtta. Spelaren spelar sin trea och tar in trean från bordet och säger ”tabbe på fem”. Om nästa spelare har den andra spader 5 och inga andra femmor på hand är spelaren tvingad att göra dubbeltabben. Om spelaren skulle ha en annan femma på hand kan han spela den andra femman och därmed åtminstone undvika dubbeltabben.

Exempel J. Det ligger klöver 4, spader 7 och ruter J på bordet (tabbe på knekt). Nästa spelare tar tabben med den andra ruter J. Trots att spelaren tog ruter J med ruter J räknas det bara som en vanlig tabbe och ingen dubbeltabbe eftersom flera kort togs in samtidigt.

Nästkommande spelomgångar och spelets slut

När alla spelare har spelat ut sina kort ska alla kungar, damer och knektar som eventuellt ligger kvar på bordet tas bort och läggas till högen som kommer tillfalla spelaren som tar in sist i den allra sista spelomgången. Alla klädda kort som råkar vara i spader läggs i den särskilda poänghögen. Ess och övriga sifferkort låter man ligga kvar på bordet till nästkommande spelomgång. Inför varje ny spelomgång tilldelas alla spelare fyra nya kort som delas ut två och två till spelarna. Man fortsätter med nya spelomgångar tills alla kort är ute ur spel.

Eftersom man tar bort alla eventuella klädda kort mellan spelomgångarna är det möjligt att man lämnar bordet tomt på kort trots utan att det varit en fråga om en tabbe. Det är också möjligt att man genom att ta bort de klädda korten dukar för en tabbe för nästa spelare.

Exempel K. Det ligger 6, 10, J och K på bordet. Given spelar sitt sista kort som råkar vara en fyra. Eftersom knekten och kungen tas bort innan nya kort i den nya spelomgången delas ut dukar detta för tabbe på 10 för nästa spelare. Detta ska den som agerar ny giv annonsera. När korten i den nya omgången delas ut och spelaren näst på tur delas en tia, måste spelaren ta tabben.

Vid den allra sista spelomgången ska given annonsera ut detta genom att säga ”sistan” alternativt ”båt”. Detta är viktigt eftersom det står fler poäng på spel i den sista spelomgången eftersom högen med spaderkort kommer att tillfalla den som tar in sist från bordet. Den som tar in sist ska ta in alla kort som ligger kvar på bordet samt högen med klädda spaderkort. Observera att den som tar in sist inte per automatik får en tabbe, såvida det inte var en regelrätt sådan. Efter att sistan gått är spelet slut och det är dags att sammanställa poängen.

Poängräkning

Det enklaste är att börja sammanställa tabbarna. Alla spelare tillräknas 5 poäng för varje kort som är uppvänt framför dem eftersom uppvända kort är markeringen för tabbar. Alla spelare får -5 poäng för varje kort som är uppvänt framför spelaren till vänster om en själv eftersom det är tabbarna som man framgångsrikt dukade för.

Exempel L. Fem spelare är med och spelar. Spelarna sitter i ordningen A, B, C, D och E. Spelare A har en tabbe markerad, spelare B har tre tabbar, spelare C har en tabbe och spelare D samt E har inga tabbar. Poängräkningen för tabbarna blir för -10 för spelare A (=+5-15), +10 för spelare B (=+15-5), +5 för spelare C (=+15-5), 0 för spelare D och -5 för spelare E (tack vare dukad tabbe till spelare A).

Vid poängräkningen är det lättast att kvitta spelarnas tabbar mot varandra (+5 och -5 för varje spelare) i fall det är möjligt. Om alla spelare har minst en tabbe markerad tar man helt enkelt bort en tabbe för varje spelare så man slipper räkna den. Det gör detsamma för poängräkningen i slutändan och det blir lättare att räkna.

Efter sammanställningen av tabbarna går varje spelare igenom sina tagna kort och summerar värdet av poängkorten. Storan är ruter 10 och räknas som 3 poäng. Lillan är spader 2 och räknas som 2 poäng. Observera att det finns två av storan och två av lillan i och med att man spelar med två kortlekar. Spader ess räknas som 2 poäng. Alla andra ess och alla andra spader räknas som 1 poäng. Summan av alla spelares poäng tillsammans ska alltid bli 42 vilket är praktiskt att veta om man vill kontrollera poängräkningen. Tabbarna påverkar inte poängräkningen i och med att de alltid tar ut varandra.

Inför varje spelsession börjar alla spelare med noll poäng. Spelarna kommer överens om hur många spel som ska spelas, ofta ordnat så att alla spelare agerar giv lika antal gånger. Vid slutet av varje spelsession utses spelaren med minst antal poäng som segrare. I fall man spelar om pengar kan förlorande spelare betala vinnaren skillnaden mellan sin egen poäng och vinnarens poäng. Det är fullt möjligt att en spelare slutar på minuspoäng när alla poäng räknats samman.

Här är en summeringstabell för poängkorten (S är antalet tabbar som varierar mellan olika spelomgångar):

Kort Poäng Totalt
Ruter 10 (storan) 3 6
Spader 2 (lillan) 2 4
Spader A 2 4
Övriga spader 1 22
Övriga ess 1 6
Tabbar +5 5*S
Dukade tabbar -5 -5*S
Totalsumma   42

Taktik

Det är generellt sett en god idé att försöka undvika poängkort. Särskilt om korten på bordet är poängkort så som spader, ess och inte minst ruter 10. Det är också en god idé att göra sig av min sina höga kort tidigt (särskilt ess) om det är möjligt. Det är nämligen mer troligt att man tvingas ta kort eller kombinationer av kort med höga kort. På motsatt sätt är det lättare att krypa med låga kort. Men det är inte rekommenderat att krypa eller undvika poängkorten till varje pris eftersom tabbarna är en sådan avgörande del av spelet.

Exempel M. Det ligger hjärter 2, klöver 6 och spader Q på bordet. Du har ruter 7, spader 8, ruter J och klöver K. Du skulle kunna krypa med sjuan, knekten eller kungen. Men ingetdera av krypalternativen åstadkommer särskilt mycket gott. Det är förmodligen en bättre idé att spela åttan och ta in 6+2. Du har därmed tagit in en poäng, men samtidigt dukat för tabbe på dam. Om nästa spelare har en dam får man ju -5 i poängavdrag. I bästa fall skulle man till och med kunna duka för en dubbeltabbe och därmed få -10 i poängavdrag.

För att bli en duktig krypkasinospelare måste man träna minnet och hålla koll på vilka kort som spelarna spelar ut och vilka kort som har spelats. På så sätt kan man lista ut vad andra spelare sitter med för kort och anpassa sitt spel därefter. Den viktigaste spelaren att hålla koll på är spelaren till vänster om en själv, eftersom det är den här spelaren som man försöker duka tabbar för.

Varianter

Om man är två spelare kan man även välja att ge fem kort till spelarna och sex kort på bordet, om man föredrar det. Då delas tre kort till spelarna, tre på bordet, ytterligare två till spelaren och slutligen ytterligare tre på bordet. Även då blir det 12 spelomgångar.

Vissa spelar med att ge en poäng för sistan som ett extra straff för den som tar in sist från bordet. Spelar man med sistan ska summan av spelarnas poäng bli 43. Den här varianten speglar spelreglerna i vanlig kasino där spelaren som tar in sist får en extra bonuspoäng. Många väljer dock att inte spela med sistan i krypkasino eftersom spelaren som tar in sist redan måste ta in högen med spaderkort som tagits bort från bordet mellan alla spelomgångar.

Istället för att ta ut alla klädda kort från bordet inför varje spelomgång kan man välja att ta ut alla spaderkort istället. Straffet att ta in sist blir därmed potentiellt sett betydligt större eftersom man avsätter fler poängkort till straffpotten till den som tar sistan. I den här varianten lägger man inte undan några klädda kort inför spelomgångarna, förutom klädda spaderkort förstås.

This page is maintained by John McLeod, john@pagat.com   © John McLeod, 2015. Last updated: 17th September 2015

HomeA-ZSitemapPolicy
Välj språk: deutsch english svenska