Home Page > Poker > Poker Regler

Regler för poker

Introduktion

Syftet med denna sida är att ge en allmän uppfattning om hur poker spelas. För dem som behöver mer detaljerad information om särskilda aspekter av reglerna så finns mer detaljerade sidor om rangordning av pokerhänder, vadslagningsprocessen, och om detaljerna i särskilda typer av poker såsom Seven Card Stud, Texas Hold'em, Omaha och Mörkpoker också känt som Draw Poker, vilka listas på sidan om pokervarianter.

Jag skulle vilja tacka Markus Jalmerot för hans hjälp med översättning till svenska för denna sida.

Vi vill tacka följande partner webbplatser för deras stöd:

Affiliatebolaget Raketech grundades 2010 av de professionella pokerspelarna Erik Skarp och Johan Svensson. Under 2018 förvärvade de Casinofeber.se, en ledande casinojämförelseportal i Sverige, där Tommy Kindberg nu erbjuder en detaljerad guide om hur man spelar poker.

Spelare, kort och syfte

Traditionellt så har poker varit avsett som ett spel för två till 7 spelare, ju fler desto bättre, med 6 eller 7 som det ideala antalet. Det bör dock påpekas att vissa varianter kan spelas av mer än sju, och vissa versioner fungerar bra för ett litet antal spelare - även med bara två spelare ("heads-up"). Given och spelet bedrivs medurs.

En vanlig internationell kortlek används med 52 kort, och i de flesta former av poker finns det inga jokrar. Rangordning av korten, från hög till låg, är A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Under vissa omständigheter så kan ess användas som ett lågt kort, under tvåan. När det kommer till att jämföra händer så är alla färger lika.

Poker spelas normalt för pengar, men det är smidigt att använda marker för att representera pengar under själva spelet. Dessa finns generellt i olika valörer, ibland märkta med nummer såsom 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, och ibland i färger som vitt, rött, blått vars värden måste bestämmas. Spelare kan köpa marker från värden innan spelet och lösa in dem mot pengar i slutet.

I huvuddrag så spelas ett parti poker på följande sätt.

 1. Spelarna placerar en första insats, om det krävs av spelet som spelas, genom att placera en del av sina marker i ett centralt gemensamt område som kallas potten.
 2. Dealern ger ut korten till spelarna.
 3. Spelarna tittar på sina egna kort, och har möjlighet att öka sin insats, genom att placera extra marker i potten. Alla andra spelare måste då antingen lägga in marker för att bidraga till potten med åtminstone en lika stor mängd eller lägga sig, dvs kasta sina kort och överge de marker som de hittills bidragit till potten.
 4. Spelare som inte har lagt sig/foldat kallas aktiva spelare. När alla aktiva spelare har bidragit lika mycket till potten, så innebär det slutet av insatsrundan. Beroende på varianten som spelas, så kan eventuellt ytterligare kort delas ut eller så kan spelare ha en möjlighet att byta ut vissa kort, varefter det kommer en ny insatsrunda/satsningsrunda och så vidare.
 5. När den sista insatsrundan är klar så kommer kortvisningen: alla aktiva spelare visar sina kort, och den spelare som har den bästa fem-korts handen vinner hela potten. Om det skulle ske så att det endast finns en aktiv spelare kvar någon gång under spelet så vinner den spelaren automatiskt potten utan att behöva visa sina kort.

Syftet är givetvis att vinna pengar, och det finns två sätt att göra det.

 1. Genom att ha de bästa fem korten (handen) vid kortvisningen.
 2. Genom att övertyga alla andra spelare att lägga sig.

Det är den andra möjligheten som ger möjligheten att bluffa. Om alla tror att du förmodligen har en bra hand när du höjer insatsen, så kanske de föredrar att lägga sig snarare än lägga in marker till potten som de förmodligen kommer att förlora. Om de alla lägger sig så vinner du, även om din hand kan i själva verket kan vara mycket sämre än deras.

Rangordning av pokerhänder

Det är naturligtvis nödvändigt att veta vilka händer som slår vilka. En pokerhand består alltid av fem kort. Även om det i vissa varianter kan finnas mer än fem kort att välja mellan, så väljer du de fem korten som utgör den bästa handen. I syfte att jämföra händer så är alla andra kort irrelevanta. Rankingen av händer från hög till låg i vanlig poker är som följer.

Straight Flush
Fem kort i följd i samma färg. Ess kan räknas som högt för att skapa den högsta typen av Straight Flush, vilket är A-K-Q-J-10 i en färg, som ibland kallas en Royal Flush. Ess kan vara lågt för att göra (5-4-3-2-A), men inte hög och låg på samma gång (till exempel så är 2-A-K-Q-J inte giltigt).
Fyrtal
Fyra kort av samma valör och ett annat kort, såsom 9-9-9-9-Q. Fyrtal ibland kallas i vissa icke-engelskspråkiga länder för poker. Det udda kortet - drottningen i exemplet ovan - kallas sidokort.
Kåk
Tre kort av samma valör plus ett par kort av en annan valör, såsom 5-5-5-K-K.
Flush eller Färg
En flush består av fem kort i samma färg (dock inte i samma följd, då vore det en färgstege även kallat straight flush).
Straight eller Stege
Fem kort av valörer i följd, utan samma färg. Den högsta kombinationen är A-K-Q-J-10 och ett Ess kan även användas som ett lågt kort till den lägsta kombinationen 5-4-3-2-A, vilket ibland kallas ett hjul. Ett Ess kan inte ta platsen mitt i en stege – till exempel är 4-3-2-A-K inte en stege.
Tretal eller Triss
Tre kort av samma valör och två kort med annan valör – t. ex 7-7-7-10-6. Ibland även kallat trillingar.
Två par
Två kort med samma värde/valör/rank, två kort med ett annat värde och ett kort av ett tredje valör (sidokortet) – t. ex J-J-3-3-8.
Par
Två kort med samma valör och tre kort med andra valörer – t. ex. Q-Q-A-8-7.
Inget
En pokerhand som inte passar in på någon av beskrivningarna ovan, ofta kallat högsta kort eller ibland som inget par. Detta innebär alltså fem kort med olika värden, inte alla i rad och inte alla i samma färg.

Vilken högre hand som, slår vilken låg hand som. När man jämför två händer av samma typ, så bestäms rankningen efter individuella kort. Den kombination av flest antal kort rankas först (fyrtalet, trissen i en kåk, annars paret om något). Om dessa är av samma valör så rankas nästa kort i ordningen. När två rankingar är av samma valör, så rankas korten i sig före annat.

Notera att i vanlig poker så är alla färger lika mycket värda, och att en pokerhand består av endast fem kort. Därför måste eventuellt två spelare dela på potten om deras fem kort är lika mycket värda.

Exempel:

 • 4-4-4-7-7 slår 2-2-2-K-K eftersom 4 är högre än 2, och 4-4-4-3-2 slår 2-2-2-A-K av samma anledning.
 • 5-5-5-9-9 slår 5-5-5-6-6 (dessa två händer kan förekomma vid spel med delade kort, eller vid spel med wilds).
 • K-K-2-2-A slår 7-7-3-3-Q, eftersom det högst rankade paren jämförs först och kungen slår sjuor.
 • 7-7-3-3-Q slår 7-7-2-2-A eftersom det högsta rankade paret är lika, och treor slår tvåor.
 • A-K-8-3-2 slår A-K-7-6-5, eftersom 8 är högre än 7, och de två högsta korten är lika.
 • 6-5-4-3-2 slår 5-4-3-2-A, eftersom Esset måste användas för att få en stege.

Handrankningen ovan tillämpas vanlig poker. Det finns modifikationer till detta i vissa varianter av poker, t. ex:

 • spel med wilds eller vilda – kort som kan användas för att representera ett kort av vilken färg eller rank som helst;
 • low poker eller lowball spel, i vilken den lägsta handen vinner - även som låg komponent I hög-låg spel i vilken den högsta och lägsta handen delar på potten;
 • spel med bantade kortlekar – kortlekar med mindre än 52 kort, där man tagit bort de lägsta korten.

Poker handrankning sidan ger ytterligare detaljer.

Förberedelser

Innan du börjar spela en omgång poker så är det nödvändigt att avgöra vilken variant av poker som kommer att spelas, och för vilka insatser.
Om du spelar ett formellt spel på ett casino, turnering eller spelar på nätet, då är dessa beslut redan tagna av värden. Genom att gå med (ett bord) så accepterar du spelet och insatserna som spelas på bordet.
Detsamma gäller om du går med i ett etablerat privat spel: du behöver ta reda på från värden vilka regler och insatser som används och följa dem.
Om du spelar regelbundet med samma grupp av människor, så har du förmodligen löst dessa frågor i det förflutna och om ni alltid spelar på samma sätt, så behövs kanske ingen diskussion.
Olika spelare kan ha olika uppfattningar om spelregler, och dispyter kan således bli väldigt svåra att reda ur på ett rättvist sätt.
Men om några nya spelare deltar i din grupp så är det viktigt att se till redan från början att alla förstår husets regler och insatser. Olika aktörer kan vara vana vid olika arrangemang, och tvister som uppstår under ett spel från ett genuint regelmissförstånd kan vara mycket svårt att lösa på ett rättvist sätt och i god förlikning.
Vilken variant?
Det finns hundratals varianter av poker. Se sektionen om varianter nedan för en summering av populära former, och poker variationssidan för en utförligare lista.
Casino kortspelsrum och onlinespel är normalt dedikerade till en enda typ av poker. Några privata spel fungerar på detta vis också, men många föredrar att spela ”dealer’s choice” (dealerns val), i vilket varje spelare kan välja en annan variant då det är hans eller hennes tur att vara dealer.
Vilka insatser?
Poker är till stor del ett pengaspel, så insatsstrukturen har en signifikant effekt på taktiker för spelet. Frågan kan brytas ner i flera delar:
 • Hur mycket måste du betala till potten för att bli tilldelad en hand? Detta kan typiskt ske i form av en insats/ante, som betalas av varje spelare innan varje giv, eller en blind, som betalas av en eller två spelare, där turen att betala roterar med dealern.
 • Vad är den minsta och maximala insatsen/ante för varje? Vid en extrem/punkt så finns det en fast och på den andra sidan/punkten/varianten så finns det ingen högsta gräns, med varierande möjligheter däremellan.
 • Hur många gånger får man höja inom en insatsrunda. I vissa grupper så finns det en gräns på tre eller fyra höjningar, medan i vissa spelsammanhang så kan spelare fortsätta höja varandra i oändlighet.
För detaljer om möjliga bettingstrukturer, se delsidan om poker betting.
Man kommer överens om insatser/antes, och huruvida man skall använda sig av spelmarkörer som brukar rekommenderas eller av kontanter, poker spelas generellt med den insats man har på bordet, så kallat table stakes. Med detta menas att spelaren inte kan lyfta pengar ur sin ficka och lägga in som insats när spelet väl är igång. När spelet har börjat kan man endast använda sig av de kontanter eller marker som man redan har på bordet, som tydligt syns för alla.
Man kommer överens om minst inköp - detta är vanligen från 10 till 20 gånger den minsta insatsen. En spelare som går med i spelet ska börja med åtminstone värdet av marker på bordet. Efter en omgång och innan nästa omgång börjar kan en spelare lägga till fler marker, men de kan inte tas ur spelet om inte spelaren lämnar spelet helt och hållet.

När poker spelas i ett kasino, tar huset en avgift för att tillhandahålla bord, kort och dealer. Detta betalas i form av marker från varje spelare antingen tidsmässigt, till exempel varje halv timme i förväg, eller provisionsmässigt, en andel av varje pott behålls då av huset. Pokerrum tar också normalt en rake (provission) från varje pott.

Given och satsningarna

Eftersom dealern har en fördel I de flesta pokerspel, väljs den första dealern slumpmässigt. Traditionsenligt delar en av spelarna ut korten med valörsidan upp, så alla ser vad det är för kort som delas ut. Den första som får en knekt får ta plats som dealer. Eftersom denna metod något gynnar den som får sina kort först, kan man dela ut ett kort var, och den som får högst valör blir dealer. Om två spelare får samma valör så rankas kortet i ordningen spader (högt), hjärter, ruter, klöver (låg) (men observera att denna ordningen inte appliceras i spelomgångarna).

Före varje giv, måste några eller alla spelare placera en första insats i potten enligt överenskommelse. Den enklaste arrangemanget är att varje spelare lägger i en lika stor mängd, så kallade ante.

Givaren blandar sedan korten ordentligt och erbjuder spelaren till höger att kupera. Om spelaren avböjer att kupera får valfri spelare kupera. Korten måste kuperas på så vis att var del innehåller minst 5 kort.

Obs: Dealern har oftast ett symbolist märke (dealerknappen) som visar at det är just denna som är dealer. Detta märke skickas till vänster före var nytt giv. I formella spel, till exempel i ett kasino eller turnering, tillgodoser huset en professionell dealer som inte deltar i spelet, denna dealern blandar och delar ut kort på uppdrag av spelaren med dealerknappen. I sådana fall kuperas oftast inte kortleken av de andra spelarna. Dealern ser också efter potten och ser till att spelet flyter på smidigt och att reglerna följs. När poker spelas online, blandas de virtuella kort av serverdatorn. I följande text benämns "dealern" som spelaren som för närvarande har dealerknappen, oavsett vem som faktiskt delar ut korten.

Korten delas ut i enlighet med reglerna för den spelvariant som spelas. I formella spel börjar man generellt att dela ut kort genom att bränna ett kort - det vill säga att lägga undan det översta kortet med färgsidan nedåt - innan några kort delas ut till. På kasinon lägger dealern det brända kortet under potten med marker.

Vid olika tillfällen under eller efter given kommer det att finnas en satsningsrunda. Detaljerna om när dessa satsningsrundor inträffar beror på vilken variant som spelas, men principerna är alltid densamma. Under satsningsrundan stoppas alla utdelning och utbyte av kort, och spelarna har en möjlighet att öka sina satsningar.

I de flesta varianter börjar satsningsrundan av spelaren till vänster om dealern om alla spelare har placerat en lika andel i potten. Om bara några av spelarna har lagt marker i potten - till exempel i ett spel som spelas med blinds – börjar satsningsrundan av spelaren till vänster om spelaren eller spelarna som redan har lagt i en insats. Den andra och efterföljande satsningsrundorna kan enligt varianten, inledas av den närmaste aktiva spelaren till vänster om dealern säte, eller av en spelare som bestäms av åtgärder på föregående rundan. I varianter där vissa kort delas ut öppet, kan varje satsningsrunda börjar med den spelare som har den bästa (eller sämsta) handen.

Spelarnas tur går medsols runt bordet, och fortsätter för så många rundor som behövs, man hoppar över spelare som har lagt sig, tills alla aktiva spelare har haft sin tur och insatserna av alla aktiva spelare är lika.

Om ingen har satsat i den pågående rundan, och värdet av marker som spelare bidragit med är lika, har man två alternativ på sin tur:

Check
När du inte önskar satsa fler marker för tillfället, men vill fortsätta vara aktiv med rätten att ta del i framtida insatser. I den första insatsrundan, när alla spelare har bidragit med samma belopp till potten, så säger spelarna ofta ”pass” istället för ”check”.
Bet
Du satsar fler marker genom att föra marker mot potten. Beloppet måste vara mellan de minimala och maximala gränserna som är gällande. Spelaren som satsar först i “insatsrundan” sägs öppna insatserna.

Om du har mindre chips i potten än några andra spelare, antingen för att det har varit en insats i nuvarande insatsrunda, eller i första rundan när någon spelare stoppade in blinds, så har du tre alternativ:

Fold
Du hoppar av från rundan och lägger alla dina kort med valören nedåt i en hög som kallas mucken. Ingen spelare tillåts se korten som kastats. Du får inte delta mer tills nästa runda, och alla marker som ligger i potten går till vinnaren av rundan.
Syna
För att fortsätta vara aktiv, så matchar du den senaste insatsen eller höjningen, men du försöker inte höja den ytterligare. Du stoppar in tillräckligt med marker till potten så att din totala insats är lika med den spelare som senast har satsat eller höjt.
Höjning
Du höjer insatsen genom att skjuta fram marker till potten motsvarande värdet av marker för att syna, plus valören av marker som du vill höja med. Summan du höjer med måste ligga mellan minimum och maximum insatsnivån.

Rundan avslutas när antingen alla aktiva spelare checkar, eller när alla aktiva spelare synar senaste insatsen eller höjer, eller om det bara är en aktiv spelare kvar.

 • Om det bara är en aktiv spelare kvar så vinner denna potten, och behöver inte visa vilka kort han har (om inte spelvarianten kräven en så kallad minimum hand). Rundan är över, alla kort samlas, och om sessionen skall fortsätta sätts insatserna för nästa runda.
 • Om det är mer än en aktiv spelare kvar så fortsätter spelet till nästa steg – nästa giv görs, och spelarna har chansen att byta ut oönskade kort, eller en kortläggning beroende av speltyp.

Exempel. Sex spelare: A, B, C, D, E, F. All placerar $1 i potten. I första rundan checkar A, B bettar $2 and C foldar. Nu höjer D $4. För att kunna göra detta måste då D lägga till $6 till potten: $2 för att matcha B's bet och ytterligare $4 för att höja. E synar, vilket kostar $6, vilket är summan som matchar D's insats. Anta att F vill höja ytterligare $4. F måste då lägga till $10 i marker: $6 för att matcha det som D har lagt in, plus $4 för höjningen. Det är nu A's tur, och det skulle kosta A $10 att syna: A beslutar sig att folda. B synar, vilket kostar $8, skillnaden mellan de $2 som B redan har satsat och F's $10. C är redan ute ur spelet så rundan hoppar över honom. D som redan har lagt in $6, kan nu syna för $4, men bestämmer sig för att folda. E synar för $4, vilket är mellanskillnaden på F's $10 och de $6 som E redan har satsat. Det avslutar satsningsrundan, eftersom de tre aktiva spelarna B, E och F alla har satsat samma summa på $10 denna rundan. F, som var sist med att höja, får inte fler chanser att agera. Dessa tre $10 satsningarna plus de $6 från D kombineras med antes till en total pott på $42. Eftersom det är sex spelare, tillgodogör de för resten av $42.

Vanligtvis så är en satsningsrunda inte lika händelserik som i exemplet ovan. Det är inte alltför sällan som endast en spelare satsar, och resten foldar och den spelaren vinner endast insatsen och därmed en liten pot från de andra spelarna.

Det är viktigt att spelaren tydligt markerar vad de kommer göra när det är deras tur, genom att säga “synar”, “höjer”, etc eller genom att göra tydliga gester, som att föra marker mot potten eller kasta sina kort. Efter man har sagt eller visat vad man skall göra, så får man inte ändra sig. Speciellt så får man inte göra det som är känt som en "string raise": matcha insatsen till vad som är gällande, ha en micropaus och se hur de övriga spelarna reagerar, och sedan höja.

När man sitter vid bord och spelar, händer det ibland att en spelare vill syna, men inte har tillräckligt med marker för att göra så. I sådana fall kan spelaren satsa alla sina resterande marker, han är då “all-in”, och får på så vis vara med i kortläggningen utan att behöva köpa fler marker som insats. Men, summan som spelare kan vinna är limiterat till vad medspelaren har gett som insats i sin “all-in”. För att kunna göra så, delar man potten i två delar. Huvudpotten består av alla marker som sats in tills spelaren som gick all-in. Alla övriga kommande marker stoppas in i sidopotten, som all-in spelaren kommer stå utom. Om det skulle finnas mer än en aktiv spelare som inte är “all-in”, kan dessa spelare fortsätta göra insatser i sidopotten. Om fler spelare skulle gå all-in, gör man fler sidopottar på samma vis.

För fler detaljer om sidopottar, insatsrestriktioner, blind bets och andra detaljer, så poker betting sidan.

Kortvisningen

Teoretiskt sett är detta enkelt.

 • Om alla spelare foldar blir det ingen kortvisning. Den kvarstående spelaren tar potten utan att visa sina kort.
 • Om det är mer än en spelare aktiv vid spelets slut kommer alla visa sina kort. Den spelare som har de bästa korten (enligt listan med förklaring ovan) vinner hela potten.
 • Om två eller fler spelare har lika bra kort vid spelets slut, så delar de lika på potten.

Om det skulle finnas en sidopot, då någon spelare har gått "all in", så fördelas det i bakvänd ordning, och man börjar med den potten som senast blev till.

I praktiken kan visa komplikationer uppstå. För mer ingående diskussioner, innehållande bland annat delade pottar, läs kortvisningssektionen för poker betting sidan. Den sidan förklarar även förklaring vilken del av potten man betalar för i hög-låg och andra delade pot variationern.

Vissa spelare tycker inte om att visa sina kort först: de föredrar att vänta och se om de kan slå de andra spelarna med sina kort, och visar endast om så är fallet. För att undvika sådana situationer finns det en regel som säger att den som var sist med att agera possitivt (höja eller betta) i sista rundan först får visa sina kort, följt av de andra spelarna i medsols ordning. Om alla spelare checkade i sista spelrundan så börjar den spelare som sitter till vänster om dealer med att visa sina kort. Trots denna regel uppmanas spelare att visa sina kort direkt, då spelet flyter på mycket bättre.

När man gör kortvisningen är det inte okej att bara visa de korten som gör att man vinner eller liknande. I kortläggningen måste spelarna visa alla sina kort som man har på handen, man lägger alla sina kort samtidigt, så alla lätt kan se vad spelarna har.

Spelaren som visar sina kort säger oftast samtidigt vad för hand denna sitter med, men ibland förbigår visa kombinationer spelare, och denna säger då en sämre kombination än vad han egentligen har. Detta händer mycket sällan med spel där man har den vanliga 5-korts handen, men i visa mer ovanliga spelsätt där man väljer den bästa handen från 7 eller fler kort, eller där man har wild-kort är det inte ovanligt att man råkar missa någon bättre kombination än vad man anger. I formella spel så brukar korten "tala för sig själv". Med detta menas att det är den bästa kombinationen av korten som spelaren visar som räknas, även om spelaren själv är medveten om den kombinationen eller ej. Det är dealerns uppgift, eller vilken annan spelare som, att poängtera vilken den bästa kombinationen är, och det behandlas som så även om spelaren vars kort det handlar om inte visade korten med den kombinationen i åtanke.

I visa privata spel används istället regeln att spelaren måste deklarera vilka kort som används för handen. Även om en bättre kombination av korten finns, så används den som deklarerades av spelaren. Vissa spelare föredrar att mucka (kasta) korten utan att visa de andra spelarna korten när de förlorar. Detta är normalt, men den traditionella regeln säger att alla spelare som blev tilldelade kort vid första giv, har rätten att se alla spelares kort som går vidare till kortläggningen. Anledningen till denna regeln är transparens, så man kan upptäcka om spelare sammarbetar på något sätt. Det är dock ansett dålig etikett att fråga efter att se de slängda korten om man inte har en bra anledning till att fråga. Spelare ska inte systematiskt fråga efter att se slängda kort för ändamålet att analysera spelstilen eller helt enkelt för att irritera spelaren. Samma gäller även för vinnaren av potten att inte fråga efter att se förlorarens hand. Formella pokerspel har oftast regeln att en spelare kan bli avvisade från att se slängda kort om det känns som om denna missbrukar rätten att få se slängda kort.

Poker-varianter

Här är en enklare sammanställning av de mest kända poker varianterna. En mer komplett lista finns på Poker Varianter sidan.

Mörk Poker (Draw Poker)

Five Card Draw är en av de äldsta och mest kända poker spelen, men har blivit omkörd i popularitet av vissa nyare speltyper. Var spelare blir tilldelade 5 stängda kort. Spelarna tar et titt på sina kort och den första satsningsrundan börjar med spelaren till vänster om dealerns plats. Om alla checkar kastas korten in, dealerknappen ges till spelaren till vänster, och en ny insats läggs in till potten.

Om någon började betta (satsa), så kan var spelare i turordning kasta valfritt antal kort med valören gömd, och får i gengäld lika många kort som kastats tillbaka. Sedan kommer andra satsningsrundan, den påbörjas av den spelare som började betta i första rundan. Om denna spelare har foldat (lagt sig), så är det nästa aktiva spelare i turordningen till vänster som börjar betta. Om mer än en spelare fortfarande är aktiva efter andra satsningsrundan, så blir det en kortvisning, vanligen kallat “showdown”.

Five Card Draw är oftast spelat med ett minimum krav på par i knekt för att öppna – kallat "Jacks or Better". Ibland spelas det med en kortlek på 53 kort innehållande en joker som agerar wild card (en wild eller joker kan representera vilket önskat kort som helst) eller en bug (vilket kan representera ett Ess eller komplettera en straight eller flush). För mer ingående detaljer och variationer, klicka på Draw Poker page.

I Lowball eller Low Poker, är det den lägst rankade handen som vinner potten. Spelarna enas i förväg om huruvida Ess ska användas som lågt eller högt, och om stege eller färg räknas. Beroende på hur man väljer så får man svaret att den bästa handen kommer vara 5-4-3-2-A eller 6-4-3-2-A (blandad färg) eller 7-5-4-3-2 (blandad färg). Notera att "High Card" så jämförs korten i ordningen från högst till lägst, så i Lowball slår 8-6-5-4-3 handen 8-7-4-3-2 eftersom 6 är lägre än 7. Spelmekanismen - giv, draw och betting rundorna – är i princip samma som Draw Poker.

Low versioner av andra poker variationer kan också spelas, och man kan även spela en hybrid där man har två vinnare, den spelare som har högst respektive lägst hand, och dessa delar lika på potten.

Stud Poker eller Stötpoker

I stötpoker delas en del av korten ut med valörsidan uppåt, och man har flera insatsrundor på samma giv.

I Fem Kort Stud (Fem Kort Stöt), börjar man med att dela ut ett kort var till alla spelare med valörsidan ner (starthanden), följt av ett öppet kort. Spelarna får titta på sin egen starthand. Den första insatsrundan inleds av spelaren med högst valör på det öppna kortet. Fem Kort Stud är ibland spelat utan en grundinsats. I sådana spel är det spelaren med högst valör på det uppåtvända kortet som börjar med en insats. När insatsrundan är slut delar dealern ut ännu ett kort med valörsidan uppåt till var och en av spelarna, och man kör en andra insatsrunda som öppnas av spelaren som för tillfället har den bästa öppna handen. Detta repeteras tills alla spelare har fem kort – ett dolt och fyra med valörsidan visande – och efter den sista insatsrundan kör man kortvisning bland de spelare som fortfarande är aktiva.

Sju Kort Stud (Sju Kort Stöt) är numera ännu mer populärt än fem-kort. Var spelare blir tilldelade (ett kort i taget) två startkort med dold valör, och ett med valörsidan upp. Traditionellt var att insatsrundan öppnades med spelaren som hade bäst kort visandes, men en del grupper kör med regeln att spelaren med sämst kort blir tvingad att lägga en första insats, kallat bring-in. Efter första insatsrundan delas ett öppet kort till var spelare kallat fourth street, och man kör en andra insatsrunda, denna gången alltid börjat med spelaren som har bästa öppna handen. Denna process repeteras för de kommande två öppna korten (fifth och sixth street). Det slutgiltiga och avgörande kortet (seventh street) delas ut med valörsidan dold, så att var spelare har fyra öppna kort och tre dolda – den första andra och sista. Efter en slutgiltig insatsrunda kommer kortvisningen, då alla aktiva spelare får visa alla sina kort, och vinnaren blir den spelare som utgör den bästa handen på fem kort.

Razz är en lowball version av Sju Kort Stud, där de lägsta handen med fem kort vinner potten. Ess kan användas som låga kort och stege eller färg räknas inte, vilket gör 5-4-3-2-A till den lägsta handen. Första insatsrundan påbörjas med en obligatorisk insats av den spelare som har det högsta kortet; följande rundor inleds av spelaren med den lägsta öppna handen.

Sju Kort Stud spelas oftast high-low. Proceduren är den samma som i vanlig Sju Kort Stud, men potten delas lika mellan de två spelare som har högst, respektive lägst hand på fem kort. En spelare kan använda sig av olika uppsättningar om fem kort för att tävla om högst respektive lägst kort, och på så vis vinna båda delarna av potten. Det är också möjligt att vinna hela potten på en och samma uppsättning av fem kort – till exempel om de korten bildar en stege eller färg, som då räknas som hög men inte som låg. Denna spelform kombineras oftas med regeln att en fem korts hand inte får innefatta ett kort högre än 8 för att kvalificeras att kunna vinna den låga delen av potten – denna versionen kallas Eight or Better (åtta eller bättre). Om ingen i omgången inte kvalificeras att vinna den låga halvan så kommer den som vann den höga delen att vinna hela potten.

Shared Card Poker (Delade Kort Poker)

I Shared Card eller Community Card spel, delas en del av korten ut öppet i mitten av bordet, och kan användas av alla spelare som en del av deras hand. Den mest kända varianten av denna speltyp är Texas Hold'em, som tack vare turneringar på TV i slutet av -90 talet, och stora framgångar online i början av -2000 talet blev en stor succe av poker varianter.

I Texas Hold'em är potten vanligtvist startad med blinds – påtvingad insats med storlek vald från spelaren som sitter till vänster om dealern. Vanligtvis lägger spelaren till vänster om dealern en liten blind, och nästa spelare måste lägga en stor blind (dubbla storleken av den lilla). Var spelare blir sedan tilldelade två dolda kort och insatsrundan börjar med den spelare som sitter till vänster om spelaren som satsade den stora blinden. De blinda insatserna behandlas som vanliga insatser, så att spelare måste matcha stora blinden för att syna, och kan höja genom att satsa en högre summa. När det kommer till spelare som lade big blind, får denna spelare höja även om alla aktiva spelares insatser är lika stora, och endast synat insatsen.

Efter första insatsrundan delar dealern ut tre öppna kort på bordet, och sedan sker den andra insatsrundan. Dessa tre öppna korten kallas för floppen. Dealern lägger sedan ut ett fjärde kort på bordet, turn, följt av ett femte kort, river, följt av en sista insatsrunda. Alla insatsrundor utom den första startas av den första aktiva spelaren till vänster om dealern. I kortläggningen har var spelare sju kort att använda när de sätter samman sin fem-korts hand: två öppningskort, och de fem öppna korten på bordet som alla kan använda. Detta resulterar många gånger i delade potter. Ett exempel där korten som ligger på bordet är 5-5-5-K-7, en spelare har A-K en annan har K-3. Eftersom endast fem kort får användas, så kommer dessa spelare båda ha kåk 5-5-5-K-K och de kommer att dela lika på potten.

Omaha är en annan välkänd spelvariant. Efter blindsen har placerats får var spelare fyra startkort. Insatsrundorna och resten av given är liknande Texas Hold'em: en insatsrunda; en tre-korts öppen flopp; en andra insatsrunda; ett öppet kort på bordet (turn); en tredje insatsrunda; ett öppet kort på bordet (river); och slutligen en sista insatsrunda. Vid kortvisningen måste var spelare använda exakt två startkort samt exakt tre av de totalt fem korten på bordet för att få en så bra hand som möjligt.

En populär variant är Omaha Hi-Lo/8, som spelas likt Omaha, förutom att potten delas lika mellan de spelare som har högst respektive lägst kort. Spelare kan använda olika kort för att kombinera sin höga och låga kombination, men man använder alltid två startkort och tre kort från bordet för att göra sin kombination. När man jämför sina kort så räknas ess som lågt, och stege eller färg räknas inte. För att kuna kvalificeras att vinna den lägre potten, så får inte någon av korten vara högre än 8. Om ingen kvalificerar att vinna den lägre potten så tar vinnaren av den höga potten hem båda pottens två delar.

Compendium Poker Spel

Istället för att kontinuerligt spela endast en poker variant, så föredrar många att spela flera olika poker varianter under en sittning. Av denna anledning spelas vissa sittningar med en blandning av pokerspel, oftast på Dealer's Choice basis. Var dealer tillkännager vilken typ man skall spela innan insatserna ges, och den spelvarianten gäller endast den rundan. På så sätt får alla möjligheten att spela sin favoritversion av poker. De flesta grupper har en repertoar som man oftast följer, så tillkännagivandet av spelsätten blir ganska korta och enkla. Oftast får lite lösare typer av poker som Guts, 7-27 eller Bourré även spelas.

Casinon och onlinesidor erbjuder ibland spel med olika typer av poker spelas efter varandra. Ett populärt exempel är H.O.R.S.E. där de fem varianterna Hold'em, Omaha Hi-Lo/8, Razz, Sju Kort Stud och Sju Kort Stud Stud Hi-Lo Eight eller Better spelas i serier.

Oegentligheter

Inga pokerregler kan utesluta alla oegentligheter. De flesta uppsättningar av pokerregler försöker täcka de vanligaste dilemman, och låta huset, eller dealern i spel i hemmamiljöer att reda upp dispyter eller problem med minimal inverkan på spelet. Här kommer en del generella principer.

Signifikant Handling

"Handling" är ett pass, satsning, check, höjning eller fold av vilken spelare som. Om två eller fler spelare har handlat, räknas det som “signifikant handling”. När de första korten väl delats ut, och en signifikant handling har gjorts, så måste spelet fortsätta.

Problem med given

Om det skulle förekomma några oegentligheter i given, så som att dealern givit för många eller för få kort till någon spelare, delat ut en extra uppsättning kort (en extra hand) eller missat att dela ut till en spelare, glömt att blanda eller dela korten eller råkat visa något kort, så får given göras om. Men, det måste dock påpekas innan någon signifikant handling ägt rum. Korten samlas då in och given görs om av samma dealer.

I ett informellt spel är det vanligt att spelarna kommer överens om att det tar för mycket tid. I sådana fall rättar man till det som gick fel i given om det är rättvist mot spelarna, och fortsätter.Till exempel om en spelare som har ett kort för lite blir tilldelad ett nytt kort, och spelaren med ett kort för lägger de korten på bordet med valörsidan ner, en medspelare drar sedan bort ett kort och blandar in det i kortleken som spelas med.

I vissa spel får en dealer som gör fel flera gånger böta, det kan räcka med att göra fel två gånger så får man böta en summa lika stor som potten.

Efter en signifikant handling så skall korten inte längre bli utdelade på nytt. Spelare skall i början av rundan se till att de har fått alla de kort de skall ha. En spelare som inte har rätt antal kort vid kortvisningen får inte vinna potten.

Skyddad hand

Spelare är själva ansvariga att de både har rätt antal kort, och att inga andra spelare kan se de korten som är personliga. Korten som är personliga skall även hållas borta från kortsamlingar på bordet, och speciellt från mucken. Det finns en strikt regel om att en spelares kort kommer i kontakt med mucken så anses den handen vara död, och på så vis kan man inte vinna potten. Faktum är att man brukar folda genom att “mucka” sina kort och lägga dem i muck-högen.

Visade kort

Spelare får inte avsiktligt visa kort som är menade att vara dolda. Något kort som oavsiktligt visats för någon spelare (antingen från spelkorten eller någon annan spelares hand) måste visas för alla spelare.

Handling i fel ordning

Spelare måste vara försiktiga att inte avslöja deras tänkta handling (syna, höja, fold etc) innan det är deras tur. Om någon spelare oavsiktligt skulle göra så i fel ordning, så måste de hålla sig till denna handling när det blir deras tur.

Fusk och maskopi

Spelare får inte rådge varandra och icke-spelare/icke spelande är inte tillåtna att hjälpa spelarna på något sätt. Varje spelare måste spela ensam, i hans eller hennes eget intresse endast. Att spela på ett sådant sätt så man främjar en annan spelare kallas maskopi. Det är klassifiserat som en sorts fusk, och är tillräckligt för att bli utkastad ur ett spel.

Andra webbplatser med pokerregler och ordlistor för pokertermer

En mycket detaljerad uppsättning regler som täcker spelförfarande, hur man handskas med oegentligheter, och så vidare, kan hittas på Bob Ciaffone's webbplats. Han ger omfattande regler för pokerrum och för hemmaspel.

Här är några användbara ordböcker för pokertermer:

Home Page > Poker > Poker Regler
This page is maintained by John McLeod, john@pagat.com   © John McLeod, 2017. Last updated: 23rd March 2017

HomeA-ZSitemapPolicy
Välj språk: deutsch english italiano suomi svenska